Medewerkers en afdelingen

Polikliniek

Op de polikliniek wordt de administratieve afhandeling van de spreekuren verzorgd. Tevens worden daar de patiëntendossiers bewaard. Naast artsen- en behandelkamers bevindt zich op de polikliniek ook een speciaal toilet.

Functie afdeling

Nabij de polikliniek bevindt zich de functie afdeling urologie. Hier worden verschillende urologische onderzoeken gedaan. Met behulp van een camera kan bijvoorbeeld in de blaas worden gekeken. Ook kunnen de urinewegen worden onderzocht of kan met behulp van echografie de prostaat of de nier in beeld worden gebracht. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken zal de uroloog een behandelplan opstellen of kiezen voor een operatie.

Operatie afdeling

Voordat u een operatie ondergaat, bezoekt u het pre operatieve spreekuur (POS). Hier krijgt u informatie en kunt u vragen stellen over de narcose. Ook wordt uw algehele lichamelijke situatie beoordeeld aan de hand van een vragenlijst, met daarin o.a. vragen over uw medicijngebruik.

Het operatiecomplex in Veldhoven beschikt over 7 operatiekamers en het complex in Eindhoven heeft 6 operatiekamers. Ieder specialisme kent een aantal operatie assistenten met specifieke kennis van operaties behorende tot dat specialisme. Deze operatie assistenten bedienen de speciale apparatuur die tijdens urologische operaties wordt gebruikt en zij beheren de voorraad van urologisch operatiemateriaal.

Op de voorpost van het operatiecomplex wordt gecontroleerd of alle papieren en dergelijke compleet zijn en wordt er een infuus bij u ingebracht. Zodra de operatiekamer gereed is gemaakt voor u, wordt u opgehaald door een van de anesthesie assistenten. U wordt op een operatietafel naar de operatiekamer gereden. De tafel wordt vervolgens op een speciale zuil bevestigd. Daarna dient de anesthesioloog de narcose toe en kan de operatie beginnen.

Na afloop van de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (recovery). Daar verblijft u nog enige tijd totdat u helemaal wakker en stabiel bent. De anesthesioloog beoordeelt wanneer u weer naar de verpleegafdeling mag. Ook bekijkt de anesthesioloog de noodzaak voor intensieve zorg op de intensive care of medium care afdeling.

Verpleegafdeling

De vaste verpleegafdelingen voor opnames van urologische patiënten zijn afdeling 2D in Veldhoven en de 7e etage in Eindhoven. Op deze afdelingen werken verpleegkundigen die specifieke kennis hebben van de verzorging van urologische patiënten, zoals stoma- en incontinentie verpleegkundigen.

De afdeling bestaat uit één- twee- of vierpersoonskamers. Op welke kamer u komt, is afhankelijk van medische afwegingen. Zo speelt bijvoorbeeld mee of u een grote ingreep heeft ondergaan en daarom meer behoefte heeft aan rust of speciale verpleegkundige verzorging.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Urologie
(040) 888 83 90

Online afspraak maken
met uw verwijsnummer

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving