Stomaverpleegkundigen

Wat is een stoma

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Een colostoma (colon = dikke darm) is een uitgang van de dikke darm in de huid van de buik. Bij het aanleggen van een ileostoma (ileum = dunne darm) wordt de dunne darm gebruikt. In het geval van een urostoma wordt een stukje dunne darm gebruikt waarin de urineleiders worden ingehecht. Een stoma moet worden aangelegd wanneer de ontlasting of de urine het lichaam niet meer langs de natuurlijke weg kan verlaten.

Wat doet de stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van patiënten die een stoma hebben of krijgen. Dit betekent dat zij u aanvullende informatie kan geven over uw ziekte. Verder kan zij uitleg geven over alle aspecten die het hebben van een stoma met zich meebrengen. U moet hierbij denken aan: stomamaterialen, voeding, de verzorging van de stoma, sport, vakantie, seksualiteit en incontinentie. Ook als er zich emotionele problemen voordoen, kunt u bij de stomaverpleegkundige terecht. Zij kan u zonodig doorverwijzen naar andere hulpverleners. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende verandering in uw leven. Duidelijke voorlichting, een gedegen voorbereiding en een goede begeleiding zijn hierbij van groot belang. Deze voorlichting, voorbereiding en begeleiding worden zowel op de polikliniek als in de kliniek gegeven.

De stomaverpleegkundigen werken zoveel mogelijk op afspraak. Als u onder behandeling bent van een chirurg, uroloog van het MMC kunt u via de poli chirurgie en urologie een afspraak met haar maken.

Bereikbaarheid

Wij zijn (telefonisch en poliklinisch) bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 - 16.30 uur.

Wilt u een afspraak bel dan met de poli chirurgie.

  • tel: (040) 888 8550 poli chirurgie
  • tel: (040) 8885883 poli urologie Eindhoven
  • tel: (040) 8888390 poli urologie Veldhoven

email: stomazorg@mmc.nl

Verantwoordelijke stomaverpleegkundigen

  • mevr. M. Boeijen
  • mevr. F. Caers
  • mevr. R. van den Broek
  • mevr. K. v. Schaik

Meer informatie over stoma's

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende externe websites:

Online afspraak maken
met uw verwijsnummer

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Urologie
(040) 888 83 90

Online afspraak maken
met uw verwijsnummer

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving