Urologisch oncologisch spreekuur

Verantwoordelijke specialisten

Alle urologen behandelen patiënten met oncologische aandoeningen van de urinewegen. Echter bij specifieke, gespecialiseerde problemen, wordt u als patiënt doorverwezen naar één van de urologen die zich specifiek voornamelijk met de oncologie bezig houdt. Deze uroloog neemt dan ook vaak contact op met de oncoloog en/of radiotherapeut om het behandeltraject van de patiënt verder uit te werken.

Op regelmatige basis vindt er ook multidisciplinair oncologisch overleg plaats tussen de verschillende specialismen die betrokken zijn bij de oncologie (oncologie, chirurgie, urologie, gynaecologie, gastro-enterologie, pneumologie). Op deze vergaderingen worden de 'moeilijke' patiënten met een ingewikkeld oncologisch probleem besproken. Er kan een beroep worden gedaan op de expertise van de verschillende specialisten. Zo kan een optimale behandeling volgens de laatste stand van zaken in de geneeskunde aan de patiënt worden aangeboden.

Verwijsindicaties

Een patiënt met een urogenitale tumor, d.w.z. van de nier(en), de bijnier(en), de urineleider(ureter), de blaas, de prostaat, de penis of de testikel(s).

Diagnostisch traject

De verschillende technische onderzoeken vinden plaats in het Maxima Medisch Centrum en worden telkens met voorrang gepland, om zo spoedig mogelijk tot de volledige diagnose te komen.

Tijdens de verdere follow up (= vervolg afspraken), worden de onderzoeken op specifieke tijdstippen gepland. Die onderzoeken zijn conform de EAU (Europese Associatie van Urologen) richtlijnen. Een gemiddelde oncologische follow up duurt minstens 5 jaar lang; in het eerste jaar komt u frequent op de polikliniek terug en vervolgens kan het interval verleng worden als alles naar wens verloopt.

Behandeling

In de urologische oncologie neemt de chirurgische behandeling nog steeds een erg belangrijke plaats in. Gezien het grote aanbod aan oncologische patiënten in het Máxima Medisch Centrum en aangezien we in ons ziekenhuis voor super specialisatie hebben gekozen, kunnen we de meest geavanceerde en beste behandelingen aanbieden aan onze patiënten. Zo hebben we op chirurgisch gebied veel ervaring en expertise kunnen opdoen met het volledige oncologische domein, van diagnostische procedures tot de meest uitgebreide en ingewikkelde operaties in de urologie. Enkele voorbeelden zijn de diagnostiek d.m.v. ALA-fotodetectie voor blaastumoren, de laparoscopische chirurgie met de laparoscopische cyst(oprostat)ectomie met minilaparotomie voor het aanleggen van een Bricker urinederivatie of neoblaas.

Op medicamenteus vlak werken we nauw samen met de oncologen uit ons ziekenhuis, die de expertise op het gebied van de chemotherapie bezitten. Voor wat betreft de hormonale behandeling voor prostaattumoren werken we samen met de verschillende thuisprikservices, om het comfort van de patiënt te optimaliseren.

Daarnaast werken we ook samen met de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en enkele gerenommeerde centra in de Benelux, indien de patiënt de voorkeur geeft aan een heel bijzondere behandeltechniek.

Door hier te klikken vindt u meer informatie over blaaskanker, nierkanker, prostaatkanker en zaadbalkanker, via de website van KWF Kankerbestrijding.

ponsplaatje

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Urologie
(040) 888 83 90

Online afspraak maken
met uw verwijsnummer

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving